دفتر مهندسي

دفتر مهندسي شركت صنعتي فارس اسكات با برخورداري از توانمنديهاي فني و تجربه هاي ارزشمند  كارشناسان مجرب و نيروهاي كارآمد فني و با استفاده از نرم افزارها و استانداردهاي موجود در زمينه طراحي و مهندسي كنترل ، برق و ابزار دقيق قادر به ارائه كليه خدمات مهندسي درزمينه صنايع برق ، نفت ، گاز ، پتروشيمي ، سيمان و ساير صنايع مرتبط مي باشد.  نوسازي و بازسازي سيستم هاي كنترل ، برق و ابزاردقيق صنايع قديمي از ديگر فعاليت هاي مهندسي اين شركت مي باشد.


بخشي از توانمنديها و فعاليتهاي دفتر مهندسي شركت صنعتي فارس اسكات در ذيل آمده است :

1- خدمات مهندسي پايه (Basic Engineering )

بررسي و رفع اشكال سيستم هاي برق ، ابزاردقيق و كنترل واحدها ، ارائه طرح پيشنهادي در زمينه اصلاح و بهينه سازي سيستم هاي كنترل و برق و ارائه خدمات مهندسي پايه در ارتباط با تغيير سيستم ها.
 
2- خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering )

2-1 : ارائه گزارش مبني بر لزوم تغيير سيستم كنترل ، برق و ابزاردقيق واحدهايي كه نياز به تغييرات اساسي دارند.

2-2 : تهيه مدارك فني مربوط به سيستمهاي جديد.

2-3 : تكميل ،‌تصحيح و نهائي كردن نقشه ها و ساير مدارك.

2-4 : طراحي و تهيه اسناد و مدارك مورد نياز جهت ساخت و اجرا.
 
2-5 : تهيه مشخصات فني دستگاهها وتجهيزات برق وابزار دقيق و دستور العمل نصب و راه اندازي مربوطه. 
 

3- خدمات مهندسي خريد(Procurement Engineering)  

3-1 : بررسي فني ليست سازندگان و فروشندگان و انتخاب تجهيزات منطبق با مشخصات فني مورد نياز مشتريان.
 
3-2 : ارتباط فني با سازندگان تجهيزات و مذاكره جهت رفع ابهامات و اشكالات فني.  

3-3 : تهيه ليست خريد (MTO) اجزاء سيستم هاي برق ، ابزار دقيق و كنترل و ارائه آن به مديريت بازرگاني جهت استعلام قيمت ، تكميل مدارك مناقصه و خريد تجهيزات.

 برخي از فعاليت هاي اخير دفتر مهندسي:

 
1- پروژه بازسازي و نوسازي سيستم هاي كنترل و ابزاردقيق جزيره سيري:
 
- مرور مجدد مهندسي پايه
- انجام مهندسي تفصيلي شامل مهندسي سيستم كنترل، مهندسي فرآيند، مهندسي ابزاردقيق، مهندسي خريد و تداركات، مهندسي ساخت و نصب كه بيش از 400 مدرك مهندسي توليد و مورد استفاده قرار گرفت.

 
2- پروژه تجهيزات بارگيري NGL در اسكله سيري:
 
- طراحي تابلوهاي MCC فشار ضعيف
- طراحي پانل هاي روشنايي و رله
- تهيه مدارك مهندسي خريد و ساخت تابلوهاي برق، مهندسي سيستم كنترل و مهندسي نصب تجهيزات ابزاردقيق شامل:
 Wiring Diagram، Single Line، Cable Schedule
 ، ......

 
3- پروژه كارخانه سيمان شهركرد:
 
طراحي و تهيه كليه مدارك مهندسي تفصيلي تمامي بخش هاي برق، كنترل و ابزاردقيق كارخانه شامل فلوشيت ها، Single Line layout ، Cable Layout، Logic Diagram ها ، نقشه هاي ساخت و اجرا و مدارك مهندسي خريد، مدارك MCC، LV، MV ، HV ، طراحي و پياده سازي كليه بخش هاي سخت افزار و نرم افزارهاي PLC و سيستم كنترل.

 
4- پروژه بازسازي و نوسازي سيستم هاي كنترل مشعل كوره هاي كارخانه مس سرچشمه:

پروژه برنرهاي 11گانه مس سرچشمه در قالب قرارداد EPC فيمابين شركت صنعتي فارس اسكات و شركت تام ايران خودرو (پيمانكار دست اول) و مجتمع مس سرچشمه وابسته به شركت ملي صنايع مس ايران (كارفرماي اصلي) منعقد شده است و يكي از پروژه هاي در دست اجراي اين شركت بوده و شامل موارد زير مي باشد:
- طراحي و ساخت 11عدد تابلو كنترل بر پايه PLC زيمنس و آماده سازي نرم افزار مربوطه جهت كنترل كامل مشعل هاي كورهاي كارخانه مس سرچشمه، لازم به ذكر است كه كليه فرآيند طراحي و ساخت تابلو و همچنين تهيه Logic و پياده سازي آن در قالب
نرم افزار زيمنس توسط اين شركت صورت پذيرفته است.
- خريد و نصب تجهيزات ابزاردقيق مربوط به كنترل مشعل هاي كوره هاي مذكور، كليه عمليات مهندسي اعم از تهيه Data Sheet هاي مربوطه، بررسي مدارك سازندگان، توليد مدارك مورد نياز جهت نصب و عمليات كاندوئيت و كابل كشي و ........ بطور كامل توسط اين شركت انجام گرفته است.

 
5- پروژه كارخانه سيمان اصفهان:

مهندسي تفصيلي پروژه، تهيه Logic Diagram ، تهيه و نهايي كردن مشخصات تجهيزات خط، تهيه و نهايي كردن مشخصات I/Oهاي سيستم، تهيه و نهايي كردن مشخصات سيستم كنترل مورد نياز، طراحي تابلوهاي MCC و تابلوهاي توزيع، طراحي كابل هاي فشار ضعيف و متوسط، طراحي Junction Box، سيني ها، لوله گذاري و كانال هاي كابل فشار ضعيف، مهندسي سخت افزار پروژه.

 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس