شرکت پیدک

شرکت پیدک ( PIDEC ) سفارش تامین و ساخت سیستمهای زیر را به این شرکت واگذار نموده است:

تامین و ساخت سيستم كنترل توزيع توان (PDCS) پتروشيمي بندرامام

تامین و ساخت سيستم كنترل Side Stream Filter Package پتروشيمي بندرامام

تامین و ساخت سيستم كنترل توزيع توان (PDCS) پتروشيمي شیراز

 

logo