پروژه های گروه نفت و گاز

سکوهای نفتی

بازسازی کامل ابزار دقیق و کنترل سکوهای نفتی نصر و ارتقای سیستم کنترل سکوهای ایلام و سلمان، بدون توقف تولید و بصورت گرم و تجهیز سکوی نفتی مبارک بعنوان پایانه صادرات گاز از پروژه های این شرکت در این زمینه بوده است

پالایشگاه ها

انجام پروژه های مختلف در پالایشگاه های نفت و گاز در زمینه تامین و نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و انجام عملیات وسیع نصب برق و کنترل و ابزار دقیق در پروژه های پالایشگاه های گاز پارس جنوبی

logo