پروژه های گروه پتروشیمی

پتروشیمی خارک

تامین و نصب و راه اندازی پکیج تولید هیپوکلریت سدیم با الکترولیز آب دریا در آبگیر های پتروشیمی خارک به ظرفیت حداکثر 14 کیلوگرم هیپوکلریت خالص در ساعت

logo