شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت ساختمان و مهندسی صنایع نفت ( OIEC ) بعنوان پیمانکار اصلی پروژه NGL سیری کارفرمای این شرکت برای سه فعایت زیر بوده است

• تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پایانه بارگیری محصولات NGL سیری

• استارت آپ و تغییرات بپنرم افزاری و راه اندازی سیستم کنترل DCS  و ESD و F&G پالایشگاه گازی NGL سیری

• تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق NGL سیری

logo