شرکت تولیدی چدن سازان

این شرکت به سفارش گروه صنعتی  چدن سازان ( CS ROLL  ) نسبت به انجام فعالیت زیر اقدام نموده است.  

• طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی گوره الکتریکی عملیات حرارتی

 

logo