شرکت اهتمام جم

این شرکت در طرح گسترش شرکت شیمیایی اهتمام جم ( EHTEMAM JAM ) بعنوان پیمانکار نصاب فعالیت زیر را برعهده داشته است:

• مهندسی کارگاهی نصب کلیه تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق و نصب تاسیسات ثابت و دوار و انجام انجام پایپینگ و عایقکاری واحد جدید فرمالین و مشارکت در راه اندازی پلانت

logo