گلسار فارس

این شرکت در کارخانه  گلسار فارس ( GOLSAR SANITARYWARE ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

• طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی کوره های برقی عملیات حرارتی

• تامین و ساخت و نصب و راه اندازی سیستمهای بار کد خوان خط تولید

logo