صنایع سیمان شهرکرد

این شرکت در کارخانه  سیمان شهرکرد ( SHAHREKORD CEMENT CO ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

• طراحی و تامین و ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق کارخانه در هنگام احداث کارخانه

• طراحی و تامین و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل فاز اول طرح توسعه

•  نصب و  سربندی و تست  و راه اندازی برق و کنترل و ابزار دقیق فاز اول طرح توسعه

• نصب سازه نگهدارنده پنل ها و نصب الكتريكال تجهیزات و راه اندازي پروژه نيروگاه خورشيدي 1/5 مگا واتي كارخانه سيمان شهر كرد

•  ارائه سرویس تعمیر و نگهداری

logo