رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه

رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه

رتبه بندی پیمانکاری شرکت فارس اسکات با پایه یک نفت و گاز و پایه یک صنعت و معدن در سال 1393 صادر و اخیرا" تمدید گردیده است

تصاویر

آخرین تمدید رتبه بندی
logo