پکیج تولید هیپوکلریت سدیم

پکیج تولید هیپوکلریت سدیم

پکیج تولید و تزريق هيپوكلريت سديم  به منظور جلوگيري از رشد و تجمع میکرو ارگانیزمها و جلبك ها و سایر موجودات دریایی در آبگیر های صنعتی تعبیه می گردد. 

این پکیج شامل  سلول هاي الكتروليز، شيرهاي برقي کنترل مسیر هدایت آب و سیستم شستشوی سل ها با آب و اسید ، تانك جداسازي هيدروژن و  تانک ذخیره و پمپ سیرکلاسیون اسید و سیستم کنترل و درایور تولید ولتاژ مورد نیاز الکترولیز  مي باشد.

از آنجا که اغلب این پکیج آب دریا را بعنوان آب فرآیندی از پمپ های آب دریا دریافت می نماید علاوه بر تجهیزات اصلی تولید هیپوکلریت سدیم دارای تجهیزات تنظیم فشار و فیلتراسیون آب دریا و شستشوی اتوماتیک این فیلتر ها به روش بک واش می باشد.

کلیه تجهیزات تولید هیپوکلریت سدیم و شستشوی سل ها با آب شور و اسید و آماده سازی آب دریا توسط سیستم کنترل بصورت اتوماتیک و دستی کنترل می گردد.

ظرفیتهای مختلف تولید با موازی نمودن سل های الکترولیز و در نظر گرفتن سل های رزرو حاصل می گردد.

این شرکت با سل های تولید 250 گرم  هیپوکلریت سدیم در ساعت، تولید یک کیلو هیپوکلریت سدیم در ساعت و تولید هفت کیلو گرم هیپوکلریت سدیم  در ساعت محصولاتی تولید نموده است.

تصاویر محصول

سل های تولید هیپوکلریت سدیم با ظرفیت هر سل 7 کیلوگرم در ساعت
فیلترهای فشار بالا و فشار پایین آب دریا
شرهای موتوری ورودی آب با فشار بالا
تانک هیدروژن زدایی و ذخیره هیپوکلریت سدیم
کنترل فلوی پکیج و والوهای انتخاب مسیر شستشوی سل ها
شمش کشی درایو تا پکیج
تانک و پمپ اسید جهت شستشوی سل ها
درایور 2000 آمپر 60 ولت با کنترل جریان
تابلوهای PLC و MCC پکیج
کنترل عملکرد پکیج از روی تاچ پانل سیستم
HMI بخش اصلی پکیج تولید هیپو کلریت سدیم
logo