نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی سیمان شهرکرد

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی سیمان شهرکرد

این شرکت بعنوان نصاب و راه انداز نیروگاه خورشیدی سیمان شهرکرد فعالیت های زیر را بعهده داشته است.

 • کنترل کیفی و نصب استراکچر فلزی و نصب سل های خورشیدی بر روی آن
 • نصب سینی و کاندویت و استراکچر فلزی مربوطه
 • کابل کشی فشار متوسط، فشار ضعیف، کنترل و ابزار دقیق
 • نصب تجهیزات کنترل و اندازه گیری
 • نصب اینورتور
 • نصب تابلو توزیع فشار ضعیف و تابلو های ابزار دقیق و اندازه گیری
 • نصب تابلو های DC
 • نصب پست کیوسک
 • نصب سیستم حفاظت زمین و برق گیر
 • نصب ترانسفورمر 2000KVA
 • تست سرد و گرم تجهیزات و راه اندازی نیروگاه

تصاویر پروژه

3
5
7
8
9
10
11
15
17
19
21
23
25
logo