EPC سیستم کنترل بازیابی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر

EPC سیستم کنترل بازیابی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر

طراحی و تامین و تست و راه اندازی سیستم کنترل پروژه بازیابی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر به سفارش شرکت سینا کنترل توسط این شرکت انجام شد. ویژگی این سیستم به شرح زیر می باشد:

- سیستم کنترل زیمنس از سری S7-300 بصورت  Redundant

-  تامین Touch Panel زیمنس  و طراحی HMI و پانل کنترل بر روی این پانل

- طراحی پانلهای کنترل PID

- طراحی پانل های آلارم، پانلهای مونیتورینگ وضعیت ریداندانسی و وضعیت سخت افزاری PLC و کالیبراسیون ورودی های آنالوگ

- تامین ورودی های Intrinsically Safe

تصاویر پروژه

1
2
3
4
5
6
9
11
13
15
17
21
23
25
27
logo