سیستمهای اسکادا و مدیریت هوشمند ساختمانها (BMS) مترو شیراز

سیستمهای اسکادا و مدیریت هوشمند ساختمانها (BMS) مترو شیراز

شرح مختصری از مشخصات فنی و حجم پروژه :

الف) سیستم اسکادا

هدف از راه  اندازی سیستم اسکادای خط یک قطار شهری شیراز، کنترل، مانیتورینگ و جمع آوری داده سیستم برق رسانی این خط با طول تقریبی 24.5 کیلومتر از میدان الله در شرق شیراز تا میدان احسان در غرب شیراز می باشد . این خط شامل 20 ایستگاه مسافری، 1 ایستگاه تأسیساتی  ، 7 شفت میانی ، پایانه، دپو و مرکز فرمان می شود.

این سیستم ضمن جلوگیری از اعمال فرمان اشتباه، در شرایط بی برقی هر یک از پست های ولتاژ متوسط (BSS) یا پست های فشار قوی (HVS) به صورت اتوماتیک با کنترل کلید های شبکه 20 کیلوولت و مصرف کننده های زیر مجموعه آن  تغذیه الکتریکی را با توجه به امکانات پشتیبانی موجود در شبکه تغدیه نموده و از بی برقی جلوگیری می نماید.

این سیستم مونیتورینگ و نظارت و کنترل بر  پست فشار قوی 20/66 کیلوولت،  پستهای سوئیچینگ 20 کیلوولت، پست های کشش قطار ((TSS و جداسازهای مربوط به شبکه برق بالاسری ، پست تغذیه عمومی ایستگاهها ( LPS) و پست تغذیه عمومی شفت های میان تونلی را برعهده دارد . شبکه برقی مترو شیراز دارای افزودگی کاملی می باشد که تامین انرژی از پستهای مختلف هم پوشانی داشته و با قطع برق در یک پست امکان تامین از سایر پستها فراهم بوده لیکن سرعت عمل در این زمینه نیاز به مونیتورینگ و کنترل پیشرفته ای دارد که بتواند عیب را تعیین و با فرامین مناسب آنرا ایزوله نموده و از سایر پستها در سطوح مختلف ولتاژی تامین انرژی نماید. سیستم اسکادا با مونتورینگ کلیه پستها در سطوح مختلف و نمایش آن در اتاق کنترل ایستگاه های مختلف مترو و کنترل مرکزی دو گانه امکان رویت وضعیت و صدور فرامین اتوماتیک تحت کنترل و نظارت کنترل مرکزی را فراهم می نماید.  لذا مهمترین هدف از سیستم اسکادا جلوگیری از بی برق شدن قطار و ایستگاه ها با استفاده حداکثری از افزودگی های موجود در  پستهای  مترو شیراز در ایستگاه های مختلف و در سطوح مختلف ولتاژی می باشد. دریافت اطلاعات و مونیتورینگ  و کنترل کلید های بالاسری  که بصورت  redundant  و دارای همپوشانی مناسب کل خط را پوشش داده و سیستم اسکادا با دریافت وضعیت آمادگی تابلو های کشش و در سرویس بودن آنها با کنترل کلید های بالاسری برق قطار را در کل خط فراهم می نماید.

ارتباط  کنترل مرکزی دو گانه و ایستگاه های مترو و پستهای برق مستقر در طول خط ، از طریق شبکه انتقال فیبرنوری 72 کور بصورت مضاعف برقرار می گردد . سطوح کنترلی تحت کنترل کنترل مرکزی اصلی و یا کنترل مرکزی پشتیبان و یا بصورت محلی از طریق اتاق کنترل ایستگاه تعریف می گردد و برخی فرامین از ابستگاه تنها با اجازه سیستمی از کنترل مرکزی اصلی یا پشتیبان مقدور خواهد بود.

جهت پیاده سازی سیستمهای اسکادا دو نوع PLC  از شرکت ABB با مشخصه High Availability و با مشخصه Fail Safe در کلیه ایستگاه ها و کنترل مرکزی و دپو استفاده گردیده و موارد حساس نظیر کنترل و مونیتورینگ سیستم کشش قطار توسط سیستم Fail Safe صورت می پذیرد. تعداد کل ورودی و خروجی سیستمهای اسکادا و BMS مجموعا حدود 24000 عدد می باشد که اطلاعات آنها بعلاوه اطلاعات رسیده توسط لینکهای اطلاعاتی با سایر سیستمها بصورت حدودا" پنجاه هزار TAG  اطلاعاتی بر روی شبکه فایبر به سرور های کنترل مرکزی دو گانه انتقال یافته و مونیتورینگ و کنترل و بایگانی اطلاعات را میسر می سازد. اطلاعات مورد نیاز اپراتوری ایستگاه ها که می باست از ایستگاه های دیگر تامین گردد نیز با استفاده از شبکه فیبر نوری بصورت دارای افزودگی Redundant رد و بدل می گردد.

جهت مونیتورینگ و ایستگاه های اپراتوری و سرور های اطلاعات کل سیستم و بایگانی اطلاعات تعداد .... سرور Hp گردیده که تعداد .... از این کامپیوترهای سرور خاص اسکادا بوده و تعداد ..... از آنها دارای سرویس مشترک با BMS می باشد. هرچند بر روی ایستگاه های اپراتوری اسکادا   در صورت نیاز اپراتوری BMS هم میسر خواهد بود

ب) سیستم BMS

هدف از تامین سیستم BMS خط یک قطار شهری شیراز اتوماسیون و همچنین کنترل از راه دور، اجرای سناریوهای مختلف و مشاهده وضعیت تجهیزات برقی و الکترومکانیکی به شرح زیر و نهایتاً اعمال مدیریت مصرف انرژی به خصوص در مرکز فرمان اصلی و مرکز فرمان پشتیبان می باشد .

  1. سیستمهای تهویه تونل ، ایستگاه­ها، پارکینگ، پست های کشش، اتاق های فنی و اداری و سیستم تهویه ساختمان مرکز فرمان
  2. سیستمهای آسانسور، پله برقی
  3. سیستمهای جمع آوری آب های سطحی
  4. سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و دمپرهای مربوطه و پمپهای آتش نشانی
  5. سیستمهای روشنایی
  6. سیستمهای Automatic Fare Collection
  7. سیستمهای UPS
  8. سیستمهای اعلام عمومی PA
  9. سیستمهای کنترل دسترسی Access Control System
  10. سیستمهای موتور خانه مرکز فرمان و دپو

جهت پیاده سازی سیستمهای BMS از PLC   شرکت ABB با مشخصه High Availability با افزونگی در سطح کنترلر و منبع تغذیه در کلیه ایستگاه ها و کنترل مرکزی و دپو استفاده گردیده است.

جهت مونیتورینگ و ایستگاه های اپراتوری و سرور های اطلاعات کل سیستم و بایگانی اطلاعات تعداد .... سرور Hp گردیده که تعداد .... از این کامپیوترهای سرور خاص BMS بوده و تعداد ..... از آنها دارای سرویس مشترک با اسکادا می باشد. هرچند بر روی ایستگاه های اپراتوری BMS  در صورت نیاز اپراتوری اسکادا هم میسر خواهد بود

 

تصاویر پروژه

1
2
3
4
5
6
8
10
14
18
22
25
27
30
33
35
37
40
42
44
46
48
50
52
55
58
64
66
68
75
77
79
85
88
94
97
99
101
105
111
121
131
141
151
161
171
211
221
231
241
251
logo