تهیه مدارک مهندسی ژنراتورهای گازی  شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش

تهیه مدارک مهندسی ژنراتورهای گازی  شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش

پروژه تهیه مدارک مهندسی دو دستگاه ژنراتور گازی  3.6 MW  شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش

 

شرح پروژه: شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش یکی از شرکت های خصوصی تأمین کننده عمده برق جزیره کیش می باشد. این شرکت در راستای توسعه برق رسانی خود به مصرف کنندگان در جزیره،  اقدام به خرید دو دستگاه ژنراتور گازی ساخت شرکت کاترپیلار از خارج از کشور نموده و به منظور نصب و راه اندازی این ژنراتورها تهیه مدارک مهندسی بخش های مکانیک ، پایپینگ و قسمتی از بخش برق را در قالب قرارداد به شرکت صنعتی فارس اسکات محول نموده است.

این قرارداد شامل فعالیت های زیر می باشد:

  1. مهندسی مفهومی و تفصیلی ابزار دقیق، ارتینگ و روشنایی شامل طراحی مسیر کابل کشی، محاسبات کابل، محاسبات مربوط به ارتینگ و برآورد متریال  کابل کشی و ارتینگ
  2. طراحی مسیرهای پایپینگ شامل خط هوا، آب وگاز
  3. جانمایی محل نصب ادوات و تجهیزات ثابت و روتاری

ارائه مدارک خرید تجهیزات ابزار دقیق، مکانیک و روشنایی

تصاویر پروژه

logo