پروژه سیمان غرب

پروژه سیمان غرب

پروژه سیمان غرب ( بخش مهندسی و اجرا)

فعالیت های مهندسی:

دپارتمان آسیاب سیمان :

  - بررسی کلیه مدارک فنی موجود و تطبیق  با برنامه نویسی و اجرای جدید

   - تامین مدرک جهت سربندی کابل ها از MCC قدیم  به MCC  جدید

  -تامین لیست اقلام مورد نیاز پروژه مانند کابلشو ، گلند ، مفصل ، سرکابل و  . . .

    Control cable MTO-تامین مدرک 

Control cable Technical spec. -تامین مدرک

 موجود و جدیدI/O allocation-تامین مدرک مربوط به تطابق  

-تامین لیست I/O با در نظر گرفتن 20 درصد spare

-تامین نقشه های ازبیلت

دپارتمان بار گیر خانه :

-تامین  مدرک  Consumer List

-تامین مدرک  Control Cable List

-تامین مدرک  Control Cable MTO

-تامین مدرک  Control Cable Technical Spec

-تامین مدرک  Control System MTO

-تامین مدرک مشخصات Control System Technical Spec

-تامین مدرک  Instrument List

- تامین مدرک  Interlocking Diagram 

- تامین مدرک  I/O Allocation

- تامین مدرک  I/O List

- تامین مدرک   LCS List

- تامین مدرک  Loop Diagram

- تامین مدرک  PLC-MCC Interconnection List

- تامین مدرک  P&ID

- تامین مدرک فلوشیت و نقشه  جانمایی JB

-تامین مدارک مربوط به مشخصات سرور و رک

 

 

اجرا:

1- عملیات راه اندازی بارگیر خانه کارخانه سیمان غرب

-           برقراری ارتباط با اتاق کنترل مرکزی

-           سیکنال چک از طریق سیتم کنترل با همکاری پیمانکار اجرایی

-           تک استارت تجهیزات از طریق سیستم کنترل با همکاری پیمانکار اجرایی

-           استارت گروهی و بار دهی به سیستم

-           تحویل موقت و رفع پانچ

2-عملیات نصب و راه اندازی آسیاب سیمان کارخانه سیمان غرب

-           نصب لدر یا سینی جهت انتقال کابل های تجهیزات ابزار دقیق تا پست جدید برق

-           اجرای کابل کشی بین تجهیزات ابزار دقیق و تابلو I/O ، PLC و سر بندی آن

-           کابل کشی فیبر نوری و انجام اتصالات

-           نصب سرور و رک

-           چک کردن ماژولها و کابل کشی های LCS و امرجنسی بر اساس نقشه و رفع مشکلات توسط پیمانکار

 -          کابل کشی

-           بررسی ارتباط کلید های محلی و امرجنسی از تابلو های MCC تا کلید های محلی و رفع نواقص

-           ساخت و نصب ساپورت جهت تخهیزات ابزار دقیق در محل

-           کابل کشی تجهیزات ابزار دقیق جدید از محل تا جعبه تقسیم و از جعبه تقسیم تا تابلوهای PLC

-           برق دادن تابلوهای MCC و PLC و تست Connection ها مابین آنها

-           پس کشی کابل های MCC سابق و انتقال و نصب در ماژولهای پست MCC جدید و اجرای مفصل کابل در صورت لزوم

-           راه اندازی تک تک موتورها (استارت سرد)

-           جمع کردن MCC های قدیم

-           تست (site Acceptance) SAT

-           تحویل موقت

-           ارائه نقشه های نهایی (As-built)

-           تحویل نهایی پروژه

پروژه سیمان غرب (بخش تامین نرم افزار)

1- فروش نرم افزار سیستم کنترل بر اساس PCS7 کتابخانه CEMAT جهت دپارتمان آسیاب سیمان و بارگیر خانه  ( PLC Programing ) و HMI مربوط (HMI Programing ) کار خانه سیمان غرب جهت کنترل و مانیتورینگ تجهیزات به شرح ذیل

1 -1- تجهیزات آسیاب سیمان شامل :  2 دستگاه موتور MV  ،  دو دستگاه  درایو  دور متغیر ،  دو فیلد الکتروفیلتر و دیگرتجهیزات مطابق  مدارک پیوست قرارداد. 

1-2-تجهیزات بار گیر خانه  شامل: یک دستگاه پکر باختر نصب ، 2  دستگاه پکر هاور  ، 6 خط بارگیری فله و پاکت ، I/O لیست مطابق فایل  پیوست قرارداد + 20 درصد  Spare

- آموزش نرم افزار و مدارک وابسته به آن به مدت 4 روز برای 8 نفر

تصاویر پروژه

1
2
3
4
5
11
15
17
20
logo