برنامه نویسی سیستک کنترل INFi90 سکوی سلمان

برنامه نویسی سیستک کنترل INFi90 سکوی سلمان

کارفرما : شرکت آسفالت توس

کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

محل پروژه : سکوی سلمان – منطقه لاوان

شرح فعالیت های شرکت فارس اسکات

تأمین نیروی انسانی جهت انجام برنامه نویسی در سیستم کنترل infi 90 در سلوی سلمان در منطقه لاوان شامل :

  1. نظارت بر اتصال Node جدید به سیستم موجود 

  2. انجام تنظیمات مربوط به کارتهای Node جدید 

  3. نوشتن برنامه برای دریافت حداکثر Tag 100 از طریق ارتباط Modbus TCP در سیستم infi 90 سکوی سلمان منطقه لاوان

  4. تست برنامه نوشته شده ارتباطی 

  5. نظارت بر انجام اتصال سیستم قدیم به سیستم جدید از طریق  ارتباط Modbus TCP    )

تصاویر پروژه

logo