ارائه نرم افزارهای پشتیبانی صنعتی

اگر چه زمینه  اصلی فعالیتهای نرم افزاری شرکت فارس اسکات  تولید نرم افزار های کنترل انلاین تجهیزات، ماشین آلات، کارخانجات و پلانتهای تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی می باشد، لیکن در زمینه   طراحی نرم افزار های پشتیبانی صنایع به شرح زیر فعالیت داشته است .

•   نرم افزار های پشتیبانی تولید و فروش کارخانجات

•   انبارداری صنعتی

  نرم افزار های سیستم‌ گزارشات مدیریتی MIS

logo